Процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Рехабилитацията на ПС ”ЦАРЕВЕЦ” 400/110/31,5 kV
Рехабилитацията на ПС ”МЕТАЛУРГИЧНА” 400/110/31,5 kV
Рехабилитацията на ЕП 20 kV изв. ” ПРЕЧИСТВАТЕЛНА”
Монтаж базова станция на „Мобилтел“ ЕАД
Интериорно осветление на църква „Свети Четиридесет мъченици“

ЕТРА-ЕЛ ООД

Велико Търново

Качество и ефективност –
за да сме на върха!


Енергетика и комуникации

“ЕТРА – ЕЛ” ООД е регистрирано през 1995 г. и извършва проучване, проектиране, строителство и електромонтаж в областта на енергетиката и комуникациите. Дружеството с успех развива инженерингова дейност по реконструкция, модернизация и контролинг на съоръжения за пренос и разпределение на електроенергия до и над 1000V. Високо квалифицирани специалисти, с дългогодишен опит в изграждането на енергийни обекти, изпълняват следните типове проекти:

 • Електрически инсталации
 • Улично осветление
 • Кабелни и въздушни линии НН
 • Кабелни и въздушни линии СрН
 • Трафопостове и подстанции
 • Подстанции до 400 kV
 • Инфраструктурно строителство
 
 • Инженерингова дейност
 • Изграждане на технологични паркове
 • Изграждане на мълниезащитни инсталации
 • Изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол
 • Изграждане на системи за пожароизвестяване
 • Изграждане на системи контрол на достъпа
 • Структурно окабеляване
 • Лабораторни измервания на електрически параметри