Вътрешна ел.инсталация

        ОТ 15.10.2018 год. започна изграждане на вътрешна ел.инсталация на "Жилищна сграда с офиси и гаражи", кв. 3242, УПИ II-2125, гр.Велико Търново