Вътрешна ел.инсталация

          На 19.12.2018 год. завърши изграждането на вътрешна ел.инсталация на "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аператив" ПИ№258014 по КВС, землище гр. Лясковец, местност "Брода", собственост на "Армако"АД