ВКЕЗ 1 kV и вътрешна ел.инсталация на жилищна сграда

        На  14.02.2019 год.  Изграждане на ВКЕЗ 1 kV и вътрешна ел.инсталация на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи, УПИ XIX, кв.234,  Велико Търново