Кабелни линии

       На 11.03.2019 год. Завърши присъединяване на Силозна база и преработвателни предприятия собственост на „ОЙРОПАК“  ЕООД, намиращи се в Южна Промишлена зона, гр. Попово, към килия 20 кV „ВЪЗХОД  I” в ПС „ПОПОВО“