Модернизация на ВС-"ЦАРЕВЕЦ"

Подмяна на релейни защити във ВС-"ЦАРЕВЕЦ"-РОЦ Г.Оряховица&Габрово