История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

КС-Централен професионален регистър на строителя. Удостоверение  № II-TV 004446

КС-Централен професионален регистър на строителя. Удостоверение  № III-TV 005159

КС-Централен професионален регистър на строителя. Удостоверение  № V-TV 010993

ISO 9001:2015. Сертификат "Система за управление на качеството

ISO 14001:2015 Сертификат "Система за управление на околната среда"

Заповед за реакредитация "Орган за контрол от вида С"

Сертификат за акредитация "Орган за контрол от вида С"

ISO 45001:2018. Сертификат "Система за управление на здравето и безопасността при работа"

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД     На основание Чл. 20. ал.5 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (об

Exclusive Distribution Certificate