История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

NQA Certificate OHSAS 18001-2007 -  международен  стандарт за Системи за управление на здравето и безопасността при работа

NQA Certificate ISO 14001-2004 -  международен стандарт за Системи за управление на околната среда

NQA Certificate ISO 9001-2008 - международен  стандарт за Системи за управление на качеството (СУК)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № II - TV004446 Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на : Строител: ЕТРА ЕЛ ООД Седалище и адрес на управление: 5000 Велико Търново, ул."Магистрална" №3

УДОСТОВЕРЕНИЕ № III - TV005159 Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на : Строител: ЕТРА ЕЛ ООД Седалище и адрес на управление: 5000 Велико Търново, ул."Магистрална" №3

УДОСТОВЕРЕНИЕ № V - TV 010993 Камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на : Строител: ЕТРА ЕЛ ООД Седалище и адрес на управление: 5000 Велико Търново, ул."Магистрална" №3

СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ „ЕТРА - ЕЛ" ООД ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД     На основание Чл. 20. ал.5 от ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (об

Exclusive Distribution Certificate