История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 
        Дружеството е създадено през 1995 г. като Дружество с ограничена отговорност с фирма “ЕТРА ЕЛ” ООД и предмет на дейност проучвателни, проектни и консултантски работи, ел.монтаж и строителство, електроенергийни ремонти, пусково-наладъчни работи, складова, транспортна, посредническа и други дейности.

       За своята кратка история благодарение на качествената работа и изпълнени в срок договори фирмата се наложи трайно на пазара за строителни и ремонтни дейности в областта на енергетиката, съобщи телното, промишленото и жилищното строителство.

        Дружеството разполага с добра материално-техническа база и квалифициран персонал, позволя ващи решаването на всички задачи в областта на ел.монтажа, строителството и ел.енергийните ремонти.

        Сертифицирано е по:

        БДС ISO 9001:2000 от 05.01.2005г. с миграция към ISO 9001:2008 от 06.01.2010г. с обхват: „Проектиране, монтаж, строителство и ремонти в областта на енергетиката и контрол на параметрите на ел. уредби до и над 1000 V”.

        BS OHSAS 18001:2007 от 20.01.2010г. с обхват: „Проектиране, монтаж, строителство и ремонти в областта на енергетиката и контрол на параметрите на ел. уредби до и над 1000 V”.

       ISO 14001:2004 от 15.12.2010г. с обхват: „Проектиране, монтаж, строителство и ремонти в областта на енергетиката и контрол на параметрите на ел. уредби до и над 1000 V”.

         Ориентацията към Клиента заема централно място в нашата дейност, и с подобряване обслужването и внедряване на нови продукти и услуги, успяваме да отговорим на потребностите му. Доказателство за това са изпълнени е въведени в експлоатация обекти на Възложители като:

 

- “Електроразпределение Север” АД;

- “ЧЕЗ разпределение България” АД;

- “НЕК” ЕАД;

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД ;

- "Тремол" ООД;

- "Делтаком Електроникс" ООД;

- "Булсатком" ЕАД;

"Армако" АД;

- "Аркус" АД-Лясковец;

- "Емко" ЕООД;

- "Екстрапак" ООД;

- "Бореалис Л.А.Т България" ЕООД;

Община В.Търново;

- Община Г.Оряховица;

- Община Лясковец;

- Община Павликени;

- Община Габрово;

- Община Севлиево;

- Община Трявна;

- Община Троян;

- Община Априлци;

- “Реставрация” ЕАД, гр.София, клон В.Търново;

- "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ООД;

- "Велико Търново дивелопмънт" АД;

- "Метро Кеш&Кери България" ООД;

- "Кауфланд България ЕООД енд Ко" КД;

- "Уникредит Булбанк" АД София;

- ТБ “Алианц България” АД и други;

- "Електроинвест" ЕООД Велико Търново;

- "ТЕРА" ООД -Велико Търново;

-  и много други.