Настоящата поръчка ще се изпълни чрез инженеринг (проектиране, доставка, изпълнение и въвеждане в експлоатация). Тази част от обяснителната записка съдържа ясно и подробно описание на съдържанието на предвижданите етапи за изпълнение на строителството. По отношение на видовете дейности, изпълнението на обекта ще бъде  реализирано  условно на пет етапа:      Първ...
        През януари 2012 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "РУДНИК".       Договорът е сключен със „SOLAREZO EUROPA“ EOOD и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на с.Рудник, общ.Бургас. В работ...
Договорът е сключен с „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” ООД и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на село Долна Липница, общ. Павликени, обл. Велико Търново. В работата по поръчката са включени следните дейности: Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН Доставка и монтаж на кабелни глави СрН Реконструкция на ВЕЛ 20 kV изв. "ПАТРЕ...
В работата по поръчката са включени следните дейности: Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН Доставка и монтаж на кабелни глави СрН Реконструкция на  ВЕЛ 20 КV изв. ''РЕСЕН'' от ПС „РУСАЛЯ“, съгласно изискванията на Е.ОН България Изработка бетонови фундаменти за БКТП и ГРУ за ФЕЦ “РЕСЕН”  Доставка и монтаж на БКТП и ГРУ мълниезащ...
     Триста милиона евро преки чужди и местни инвестиции може да привлече бизнесът със слънчева енергия в България, а инсталираните фотоволтаични централи да достигнат 100 мегавата обща мощност през следващата година.      Прогнозите на Българската фотоволтаична асоциация и БАН са осъществими, ако с новия закон за енергията от възобновяеми източници се р...
     Вече има договорени 600 заема на обща стойност 1 млн. EUR      Над 20 хил. домакинства ще изтеглят кредити от втората кредитна линия на Програмата за енергийна ефективност в дома REECL на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Въпреки, че официалният старт на програмата беше даден днес, тя вече работи от началото на август. Вече даж...
     Учени от Масачузетския технологичен институт създадоха функциониращо "изкуствено листо" - елемент от слънчева батерия ново поколение, което е с големина колкото карта за игра и може да произвежда евтина енергия за домакинствата, съобщи EurekAlert.      Листото имитира процеса фотосинтеза, с който растенията преобразуват слънчевата светилна и водата ...