През януари 2012 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "РУДНИК".

        През януари 2012 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работите по проект "Електромонтажни работи във връзка с изграждане на фотоволтаичен парк "РУДНИК".

      Договорът е сключен със „SOLAREZO EUROPA“ EOOD и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на с.Рудник, общ.Бургас.

В работата по поръчката са включени следните дейности:

  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН
  • Доставка, полагане и подсъединяване на оптични и комуникационни кабели
  • Доставка и монтаж на заземителна инсталация за панели на ФВ парк
  • мълниезащитна инсталация
  • Доставка и монтаж на кабелни глави СрН
  • Монтаж на оборудване в трансформаторна и инверторна  станция
  • Монтаж на  оборудване в разпределителна  станция
  • монтаж на табла НН
  • пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели.