През Ноември 2011 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работите по проект "Доставка и монтаж на оборудване на обект Фотоволтаичен парк в землището на село Долна Липница, общ. Павликени, обл. Велико Търново".

Договорът е сключен с „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИСТЕМИ” ООД и се отнася за изграждане на нова фотоволтаична електроцентрала в землището на село Долна Липница, общ. Павликени, обл. Велико Търново.

В работата по поръчката са включени следните дейности:

  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН
  • Доставка и монтаж на кабелни глави СрН
  • Реконструкция на ВЕЛ 20 kV изв. "ПАТРЕШ" от ПС "ПАВЛИКЕНИ", с.Долна Липница, общ. Павликени
  • Оборудване на килия №13 в ПС "ПАВЛИКЕНИ", гр.Павликени
  • Монтаж на напреженов трансформатор в килия №13 в ПС "ПАВЛИКЕНИ", гр.Павликени
  • Доставка и монтаж на реклоузер
  • Доставка и монтаж на БКТП
  • пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели