През Октомври 2011 г. „ЕТРА-ЕЛ“ ООД стартира работите по проект " Доставка и монтаж на оборудване на обект „Фотоволтаичен парк в землището на село Ресен, общ. Велико Търново

В работата по поръчката са включени следните дейности:

  • Доставка, полагане и подсъединяване на силови кабели СрН и НН
  • Доставка и монтаж на кабелни глави СрН
  • Реконструкция на  ВЕЛ 20 КV изв. ''РЕСЕН'' от ПС „РУСАЛЯ“, съгласно изискванията на Е.ОН България
  • Изработка бетонови фундаменти за БКТП и ГРУ за ФЕЦ “РЕСЕН”
  •  Доставка и монтаж на БКТП и ГРУ
  • мълниезащитна инсталация
  • монтаж на табла НН
  • пусково-наладъчни работи на ФВ парк и подсъединяване на ФВ панели