БКТП 20/0,4 kV 2x800 kVA, кабелна линия СрН 20 kV

         Завърши изграждането на БКТП 20/0,4 kV 2x800 kVA- трансформатори сухи,  кабелна линия СрН 20 kV, eл.инсталация и тръбна мрежа  на ''Земна станция за спътникови антени'' в ПИ 001059, землището на гр. Елин Пелин