Ел.провод 110kV и първична комутация

        На 27.08.2018 год. завърши изграждането на присъединителен ел.провод 110kV, първична комутация на подстанция 110/20 kV, видеонаблюдение и контрол на достъпа в ПС „КРОНОШПАН“, УПИ IX-9, кв.570, гр.Велико Търново