Реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение

        Към 05.02.2019 год. продължават строително-монтажните работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД на територията на област Ловеч