Местоположение на обекта

„Подмяна стоманобетонни портали в ОРУ 110 кV на п/ст Гулянци“

Тип на обекта: Подстанции

Година на приключване: 2018Възложител
"ЕСО МЕР" Плевен АД