Снимки на обекта


Местоположение на обекта

" Структурно окабеляване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по договорните Условия на ФИДИК (FIDIC) за електро оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи, за строителни и инженер

Тип на обекта: Структурно окабеляване

Година на приключване: 2016Възложител
"Политрейд Кънстръкшън" ЕООД
Доставчици към обекта
АРГО-КОНТАР