Снимки на обекта


Местоположение на обекта

„Структурно окабеляване и вътрешна ел. инсталация на „ТРЕМОЛ SMD“, Общ. В.Търново, местност "Саламатая", землището на В.Търново

Тип на обекта: Структурно окабеляване

Година на приключване: 2018Възложител
"Тремол" ООД
Доставчици към обекта
АРГО-КОНТАР