Местоположение на обекта

Кабелизиране на част от ЕП "ПРЕЧИСТВАТЕЛНА " от ПС "Г. Оряховица", в имота на инвеститора, гр. Велико Търново

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2010Възложител
"София Франс Ауто" АД