Местоположение на обекта

На БКТП 20/0.4kV 1000 kVA и кабелна линия СрН на "Предприятие за производство на комбинирани фуражи, линия за белене на слънчоглед със силозна база", с.Совата,

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2013Възложител
"СОВАТА" ЕАД