Местоположение на обекта

Реконструкция на електрически проводи и съоръжения, изместване, доставка и инсталация на ел.проводи 20 kV; доставка и инсталация на ел.проводи 0.4 kV при реконструкция на път III-5004 "Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2018Възложител
"Пътни строежи - Велико Търново" АД