Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Път III-504 Обход на гр.Габрово от км 0+000 до км 31+000 УЧАСТЪК: Трети етап от км 10+940 до км 16+010. Подобект: Външно функционално осветление на П.В. ''Чехлевци''

Тип на обекта: Улично осветление

Година на приключване: 2020Възложител
"Пътни строежи - Велико Търново" АД
Доставчици към обекта
Schneider Electric