Местоположение на обекта

Ремонт вторична комутация изводни полета ОРУ 110 kV, подмяна на контролни кабели, ремонт на кабелни канали ПС "Свищов" 110/20 kV"

Тип на обекта: Подстанции

Година на приключване: 2008Възложител
"Националната електрическа компания" ЕАД
Доставчици към обекта
Siemens AG