Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Външно кабелно ел.захранване на две жилищни сгради за социални жилища на Община Велико Търново

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2010Възложител
Електроразпределение Север АД


Референция

        "Е.ОН - България Мрежи"АД, Регионален център Габрово дава настоящата референция да удостовери професионалните качества на фирма "ETPA-EЛ" ООД гр.Велико Търново и удовлетворението от съвместната работа с такъв надежден и коректен партньор. През последните години фирмата редовно изпълнява възлаг...

 Виж референцията