Снимки на обекта


Местоположение на обекта

Подмяна на стълбове, неизолирани с изолирани усукани проводници и изнасяне на електромерни табла с.Каменар, общ.Варна

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2008Възложител
Електроразпределение Север АД


Референция
  • Е.ОН България Мрежи АД дава настоящата референция като доказателство за високо качество на работа и професионализъм на фирма Етра Ел ООД при из­пълнение на строително - монтажни работи. През 2007 и 2008 год. фирмата из­пълни много обекти въз основа на сключените рамкови договори за дейността. През 2009 – 2010 год...

 Виж референциятаЗа обекта

В работата по поръчката са включени следните дейности:

  • Подмяна на стълбове
  • Подмяна на неизолирани с изолирани усукани проводници
  • Изнасяне на електромерни табла