Местоположение на обекта

Присъединяване на нови абонати -ул.29-Януари №10, Индустриална зона, гр.Търговище

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2009Възложител
Електроразпределение Север АД


Референция
  • Е.ОН България Мрежи АД дава настоящата референция като доказателство за високо качество на работа и професионализъм на фирма Етра Ел ООД при из­пълнение на строително - монтажни работи. През 2007 и 2008 год. фирмата из­пълни много обекти въз основа на сключените рамкови договори за дейността. През 2009 – 2010 год...

 Виж референцията