Местоположение на обекта

Ел.захранване на на GSM БС на БТК "Мобайл" ЕООД, с.Браничево, общ.Каолиново, обл. Шумен

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2009Възложител
„ ЕЛЕКТРОИНВЕНТ ” ООД


За обекта

В работата по поръчката са включени следните дейности:

  • Изграждане на кабелна линия НН
  • пусково-наладъчни работи