Местоположение на обекта

Присъединяване на нови абонати по договор от 18.11..2009 год. "Кабелна линия НН за ел.захранване "Средноетажна жилищна сграда" ул. П.Волов №12, УПИ IV-265, 268, кв.21, гр. Ловеч

Тип на обекта: Кабелни и въздушни линии НН

Година на приключване: 2011Възложител
"Националната електрическа компания" ЕАД