История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Националната електрическа компания" ЕАД


        От досегашната съвместна дейност с фирма „ЕТРА-ЕЛ" ООД - гр.Велико Търново сме с отлични впечатления.         През 2009 год. на „ЕТРА-ЕЛ" ООД в консорциум с „ЕФАСЕК" Португалия бяха възложени:
  •  Реконструкция и разширение на ОРУ 400 kv на п/ст „Царевец" 400/110/31,5kv
  •   Реконструкция и разширение на ОРУ 400 kv на п/ст „Бургас" 400/110/31,5kv
  •   Реконструкция на ОРУ 400 kv на п/ст „Металургична" 400/110 kv

        Обектите бяха възложени на инженеринг с доставка и подмяна на съоръженията /прекъсвачи, разединители, токови и напреженови измерителни трансформатори, вентилни отводи и др./, вторична комутация - подмяна на кабели, командни и релейни табла. СМР са изпълнени съгласно работните проекти и с високо качество.

        Дружеството има богат организационен опит. Персоналът е съставен от квалифицирани специалисти и работници. Фирмата разполага с необходимата за дейността материално-техническа база, собствени транспортни средства и механизация.

        Фирмата е коректен изпълнител и точно изпълнява работните проекти и договори за строителство. Влаганите материали и съоръжения са с доказан произход, качество и придружени с необходимите сертификати.

       Всичко това ни дава основание да препоръчаме „ЕТРА-ЕЛ" ООД като коректен партньор и добър изпълнител, с чувство за отговорност по сключените договори.