История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

Електроразпределение Север АД


        "Е.ОН - България Мрежи"АД, Регионален център Габрово дава настоящата референция да удостовери професионалните качества на фирма "ETPA-EЛ" ООД гр.Велико Търново и удовлетворението от съвместната работа с такъв надежден и коректен партньор. През последните години фирмата редовно изпълнява възлаганите обекти като: Изграждане и рехабилитация на въздушни и кабелни линии средно и ниско напрежение, изолирани усукани проводници средно и ниско напрежение, монтаж на ЕТ по присъединяване, както и изнасяне на съществуващи, рехабилитация и изграждане на нови разпределителни уредби и трафопостове.

        Фирмата има необходимата материална база, транспортни средства и механизация, квалифицирани и опитни работници и служители. Притежава организационни и технически възможности за изпълнението на електромонтажната дейност при стриктно спазване на всички изисквания на конкурсните условия, проектната документация и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

        В потвърждение на добрата работа е факта, че към настоящия момент няма случаи за отказването от въвеждането на обекти в експлоатация.

        Смятаме, че фирма "ETPA-EЛ" ООД -В. Търново може да изпълни изискванията на всеки Възложител и да отговори на високите критерии в строителството.