История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Булмесстрой" ЕООД


       „Булмес строй" ЕООД гр.Ловеч дава настоящата Референция на Фирма "Етра-ел" ООД гр.В.Търново, на основание досегашното ни сътрудничество по ремонтни и строително монтажни дейности при изграждането на Предприятие за производство на месни продукти гр. Ловеч; Предприятие за транжиране на свинско трупно месо гр. Ловеч; Преустройство на обособена част от ГУМ в банков офис гр.Ловеч и жилищна сграда кв.136 гр.Ловеч.

         Фирмата разполага с необходимата материално техническа база, транспортни средства и механизация за работа по строежи свързани с инфраструктурата и вертикалната планировка, в това число:

         -подземни комуникации - ВиК, телефонни и силови кабелни линии, -направа на нови и възстановяване на съществуващи настилки, -направа на облицовки и други свързани с благоустрояването. "Етра-ел" ООД разполага с назначени квалифицирани работници и специалисти.

         Потвърждение на добрата работа е дълго годишното ни партньорство и въведените в експлоатация обекти в срок и с много добро качество.

         Считаме, че Фирма "Етра-ел" ООД гр.В. Търново може да изпълни изискванията на всеки Възложител с чувство за отговорност и коректност