История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Симпли България" ООД


        Тази референция за "ETPA-EЛ" ООД гр.Велико Търново се издава във връзка с това, че същата изпълнява строително монтажни работи свързани с изграждането на инфраструктурата за обект: Ваканционно селище ПИ 100 местност "Калдъръма" - с. Геша", а именно: -изграждане на К и В мрежите

          -тръбна мрежа за слаботокови и електрозахранващи инсталации -декоративни настилки и облицовки -оформяне на вертикалната планировка

         С настоящата препоръка ние уверяваме, че "ETPA-EЛ ООД разполага с необходимият високо квалифициран персонал и ръководни кадри, с необходимата складова и материална база, както и необходимата механизация и транспортни средства за изпълнението на строителни и монтажни работи в съответствие с действащите правилници, наредби и изисквания на Възложителя.

         Влаганите материали са с високо качество и придружени със сертификати за качество.

        Отделните подобекти са изпълнявани според графика, в съответствие с договора и предавани съгласно изискванията на ЗУТ за въвеждане на обектите в експлоатация.

        Въз основа на това ние считаме "ETPA-EJI" ООД за коректен и делови партньор който може да бъде избран за изпълнител от всеки Възложител.