История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

Oбщина Велико Търново


       Настоящата референция се издава на "ЕТРА-EJI" ООД гр.В.Търново в уверение на това, че фирмата е извършила СМР на следните обекти на община В.Търново:

          - Осветление спортна площадка ПМГ "В.Друмев"

          - УО ул. "Любен Каравелов" В.Търново

          - УО ул. "Безименна"

          - УО ул. "Ф.Симидов"

          - УО паркинг ул. "Деню Чоканов"

          - Кабели НН и УО ул. "Бузлуджа"

         - УО стълбище ул. "Пиколо"

         - Проект финансово управление - Реконструкция УО

      Договорените СМР са извършени качествено и в срок.

      Фирмата разполага с необходимата материално-техническа база, транспортни средства, механизация и високо квалифицирани работници и специалисти. Принцип в работа на ръководството е спазване на договорната дисциплина и висок професионализъм при изпълнение на ел.монтажните работи в съответствие с действащите нормативни документи. В потвърждение на добрата работа е факта, че към настоящият момент няма случаи за отказване приемането и въвеждането на обекти в експлоатация поради лошо качество.

     Смятаме, че "ЕТРА-EJI" ООД може да изпълни изискванията на всеки Инвеститор с най-високи критерии в строителството.