История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Реставрация" ЕАД


        Фирма „ЕТРА - ЕЛ" ООД град Велико Търново изпълнява ел. монтажни роботи във Велико Търново, гр. Горно Оряховица и гр. Лясковец.

         Съгласно сключените ни договори ел. монтажните работи бяха изпълнени в срок и с много високо качество, като бяха спазени всички технологични изисквания за изпълнение на ел.инсталационни работи.

        Удовлетворени сме от много доброто качество на изпълнение от фирма " ЕТРА -ЕЛ " ООД Велико Търново.

        Поради тези причини давате своите препоръки на фирмата, които могат ла и послужат и пред други инвеститори, като същевременно ги уверявате, че изборът който ще направят е много добър.

       Кадрите на фирмата "ETPА-ЕЛ” ООД Велико Търново притежават технически и организационни умения.