История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Виктория ИН" Велино Търново


       Тази препоръка се издава на фирма "ЕТРА-ЕЛ" ООД гр. Велико Търново на основание за качествено изпълнените строително монтажни работи по изграждането на „Търговски комплекс с офиси и магазини” находящ се във Велико Търново.

       Фирмата бе изпълнител на сградата на трафопоста, тротоарните настилки, облицовката на сградата и вътрешните ел.инсталации.

       „Етра-ел" ООД изпълни възложените работи в регламентирания срок, при спазване на всички технически изисквания и съгласно работните проекти. Персонала с който разполага е с професионален опит и оборудван с необходимата механизация и транспорт.

        Това е основание да издадем тази референция, и препоръчаме "ETPA-EJI" ООД -гр.Велико Търново, като добър и коректен изпълнител във изпълнението на поетите ангажименти.