История
Референции
Предмет на дейност
Политика на фирмата
Ресурси
Награди
Сертификати
Техника и механизация
Фирмена структура
 

"Водно строителство-Велко Търново" АД-Велко Търново


     "Водно строителство - Велико Търново" АД гр.Велико Търново издава настоящата референция в уверение за професионализма на фирма "ETPA-EJI" ООД гр. Велико Търново и удовлетворението от съвместната работа.

       През последните години фирмата коректно е изпълнявала възлаганите към нея обекти като:

          -Благоустрояване пл."Алеко" гр.Свигцов;

          -Водоснабдване с.Драгана, общ.Угърчин

          -Подмяна на тротоарни настилки по ул."Възрожденска" - Велико Търново

          -Реконструкция на ул."Козлодуй" - Велико Търново и други.

       „ЕТРА-ЕЛ" ООД активно е участвала в изграждането част „електро" и ВиК по горните обекти, а по ул."Възрожденска" и в направата на новите тротоарни настилки.

       Фирмата има необходимата техника, механизация, квалифицирани и опитни работници и служители. Притежава технически възможности за изпълнението на строително монтажни работи по инфраструктурни обекти, както и такива свързани с благоустрояването в населените места, при стриктно спазване на всички изисквания на конкурсните условия, проектната документация и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

       Към настоящия момент нямаме случаи за отказването на въвеждането на обекти в експлоатация изпълнявани от нашия партньор.

       Въз основа на това смятаме, че фирма "ETPA-EJI" ООД, гр. В.Търново може да изпълни изискванията на всеки Възложител и да отговори на високите критерии в строителството.